Festivaalien juhlatunnelma saattaa saada nopeasti uuden suunnan erilaisten vastoinkäymisten takia. Vahinkoja voi sattua valveutuneellekin juhlijalle. Juhlatunnelma vie osaa vieraista jopa liiaksi mukanaan, joten riski erilaisiin vahinkoihin ja tapaturmiin kasvaa. Omalla toiminnalla on ratkaiseva merkitys, minkä takia festivaalikävijän on syytä pitää järki päässään mukavasta tunnelmasta huolimatta. Festivaalijärjestäjä on kuitenkin velvollinen tapahtumaa järjestäessään kartoittamaan riskit ja varautumaan niiden varalle.

Pienten tapaturmien hoidosta selviää oikein varustein itse

Valveutunut festivaalikävijä pakkaakin varusteisiinsa mukaan muutamia tarvikkeita, joilla ennaltaehkäisee ja hoitaa omin avuin pienempiä vaivoja. Mukana on syytä olla ainakin seuraavat asiat:

 • Säänmukaiset vaatteet
 • Aurinkorasvaa
 • Kosteuspyyhkeitä
 • Särkylääkkeitä
 • Omat henkilökohtaiset lääkkeet
 • Ensiapuvälineitä, esim. laastaria ja desinfiointiainetta

Festivaalijärjestäjän vastuu

Yleisötapahtumia järjestettäessä tapahtumajärjestäjä on aina velvollinen huolehtimaan asianmukaisesta ensiavusta ja pelastussuunnitelmista. Isoissa yleisötapahtumissa, kuten festivaaleilla, on oltava aina paikalla ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa ja saatavilla oleva ensiapupiste, jonka palvelut ovat festivaalikävijöiden hyödynnettävissä. Tapahtuman ensiavusta saa avun niin pieniin hiertymiin kuin vakavampiin loukkaantumisiin tai ainakin ammattitaitoisen ensiavun sekä ohjauksen mahdollisiin jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin.

Yhteistyö viranomaisten kanssa

Lähialueen viranomaisille tulee myös toimittaa tieto tapahtuman järjestämisestä, ja erityisesti festivaalien kaltaisten massatapahtumien kohdalla tämä onkin aivan välttämätöntä, jotta myös alueen viranomaistahot mitoittavat omat resurssinsa vaaditulla tavalla. Isoilla festivaaleilla vaaditaan myös poliisin näkymistä ja ensiavussakin suuri yleisötapahtuma näkyy yleensä tavallista ruuhkaisempana ajankohtana. Viranomaiset tarjoavat oman tietämyksensä, millaisia seikkoja järjestäjän tulee huomioida onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi ja festivaaliyleisön turvallisuuden takaamiseksi.

Pelastussuunnitelman laatiminen

Tapahtumajärjestäjän tulee laatia pelastautumissuunnitelma, josta käy ilmi muun muassa nämä asiat:

 • Miten ohjata ihmiset pois välittömästä vaarasta
 • Miten toimitaan hätätilanteissa
 • Miten hälytetään paikalle apua
 • Uhrien käsittely
 • Miten hoidetaan ja käsitellään loukkaantuneita ihmisiä
 • Yhteistyö viranomaisten kanssa

Tapahtumajärjestäjän on syytä arvioida riskejä riittävän kriittisesti eikä vähätellä arvioita asioista, joita voi mahdollisesti tapahtua. Tämä valmistautuminen auttaa varautumaan riskeihin paremmin, kun taas riskin realisoituessa toimintamallit ovat toimivia.

Ensiapupisteen ammattilaiset

Festivaalien kaltaisissa tapahtumissa on ensiapupisteessä syytä olla ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa. Tapahtuman ensiavusta haetaan apua niin pienempiin ongelmiin kuin vakavampiin tilanteisiin, joiden hoidossa vaaditaan ammattilaisen tietämystä ja rutiineja.

Kaikkea ei luonnollisestikaan pystytä hoitamaan ensiapupisteen resurssein ammattitaitoisesta osaamisesta huolimatta, mutta ensiapupisteen osaaminen on ratkaisevassa asemassa hoidontarpeen arvioinnin sekä mahdollisiin jatkotutkimukseen toimittamisen tarpeen arvioinnissa.

Ensiapupisteessä hoidetaan vaiva kuin vaiva

Tavallisia syitä hakeutua festivaalien ensiapupisteeseen ovat mm.

 • Hiertymät ja haavat
 • Palanut iho
 • Nestehukka
 • Auringonpistos
 • Ruuansulatusongelmat
 • Psyykkiset ongelmat
 • Voimakas humalatila ja alkoholimyrkytys

 

 • Hiertymät ja haavat

Hiertymät jaloissa ovat yllättävän tavallinen syy tulla hakemaan apua ensiavusta. Toisinaan ihmiset ovat heittäneet kokonaan kengät jaloistaan ja saaneet haavan. Yksinkertaisimmillaan apua voidaan tarjota hiertymää tai haavaa puhdistamalla ja laittamalla laastarin suojaksi, mutta suuremmat, verta vuotavat haavat saattavat tarvita jopa tikkejä, joiden takia potilas on ohjattava jatkohoitoon. 

 • Palanut iho

Festivaaleilla tulee pukeutua säänmukaisesti. Mikäli aurinko päättää helliä ihmisiä, on iho suojattava hyvin korkeilla suojakertoimilla. Auringon polttama iho tulee suojata säteiltä, minkä lisäksi sitä voi rauhoittaa ja käsitellä esimerkiksi märällä pyyhkeellä. Pahoin palanut iho saattaa joskus vaatia jopa lääkärin hoitoa.

 • Nestehukka

Erityisesti kuumalla säällä on muistettava juoda riittävästi vettä nestehukan välttämiseksi. Festivaalialueella on tavallisesti ilmaisia vesipisteitä, joten vesipulloa kannattaa käydä täyttämässä säännöllisin väliajoin nestetasapainosta huolehtimiseksi. Kahvi ja alkoholi pahentavat nestehukkaa, sillä ne poistavat nesteitä kehosta. Siitä voi pahimmassa tapauksessa seurata jopa pyörtyminen.

 • Auringonpistos

Niin ihana kuin aurinko onkin, varoitukset siltä suojaamiseksi on syytä ottaa tosissaan. Auringonpistos on helposti vältettävissä suojaamalla pää liialta auringonsäteilyltä. Auringonpistoksen oireina ovat esimerkiksi päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja ärtynyt olo. Näistä tuntemuksista kärsivä tulee siirtää viileään paikkaan suojaan auringonvalolta. Vakavimmissa tapauksissa yleistilan heiketessä on syytä hakeutua lääkärin hoitoon.

 • Ruuansulatusongelmat

Hygieniasta huolehtiminen festivaaliolosuhteissa on tavallista haasteellisempaa. Festivaaleilla on syytä huolehtia, että syöty ruoka on valmistettu riittävää hygieniatasoa noudattaen. Yhtä tärkeää on myös huolehtia, että omien käsien kautta ei elimistöön päädy bakteereita, joten käsien pesemisen merkitystä ei voi sovi unohtaa.

 • Psyykkiset ongelmat

Ensiapuhenkilökunnan luokse voi hakeutua myös, mikäli kokee keskustelukumppanin tarvetta oman mielen keventämiseksi. Mielenterveyden ongelmat saattavat kärjistyä ja vaatia ammattilaisen apua massatapahtumassa. Alkoholi saattaa omalla panoksellaan vauhdittaa synkkien ja ristiriitaisten ajatusten kulkua tai mieli voi järkkyä myös tapahtuman aikana koetuista tilanteista.

 • Päihteiden aiheuttamat ongelmat

Festivaaleilla ihmisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on toisinaan liian runsasta, ja voimakas päihtymistila altistaa heikentyneen arviointikyvyn myötä erilaisille tapaturmille. Voimakkaasti päihtyneellä henkilöllä on heikentynyt kyky huolehtia itsestään.

Pahimmillaan päihteet voivat aiheuttaa vakavan alkoholimyrkytyksen, joka vaatii aina välitöntä sairaalahoitoa. Oireet aiheuttavat muutoksia ihmisen käyttäytymisestä. Toisista humalatila tuo esiin jopa aggressiivisia piirteitä, mikä taas voi aiheuttaa ongelmia yleisötapahtumassa.

Festivaalien järjestämisessä on todella monta liikkuvaa osaa. Huolellinen suunnittelu ja hyvin toteutetut turvallisuusjärjestelyt ovat tärkeitä osia onnistuneen tapahtuman kannalta. Kaikkia tapaturmia ei ole mahdollista ehkäistä etukäteen, mutta järjestäjän tulee huolehtia, että on olemassa riittävät resurssit ja tehokkaat toimintamallit niiden hoitamiseksi.